Bold blogt: e-commerce stories from the wild. Gepubliceerd op 11 juni 2021

Wijzigingen in btw-regels voor webshops

Op 1 juli verandert er het een en ander rondom de btw-regels voor e-commerce in de EU. We leggen hier uit wat het precies inhoudt.

Huidige situatie

Eerst even een refresher: in de huidige situatie is het zo dat als je vanuit Nederland verkoopt aan een particulier in een ander EU land, je de Nederlandse btw-tarieven hanteert. Tenzij je in dat land boven een bepaalde drempel qua omzet uitkomt: dan betaal je het btw-tarief van het betreffende land. Die drempel verschilt per land. Voor Spanje is het bijvoorbeeld 35.000 euro en Duitsland 100.000 euro. Mocht je dus in Spanje in een jaar boven de 35.000 euro omzet uitkomen, dan betaal je voor alles boven die 35.000 euro het Spaanse BTW-tarief. Dat betekent ook dat je dan een Spaans btw-nummer moet aanvragen en daar de btw-aangifte moet doen.

Voor de drempels per land klik hier.

Nieuwe situatie

Er veranderen twee zaken: de omzetdrempel en de manier van btw-aangifte.

Omzetdrempel

De omzetdrempel wordt voor alle landen gelijk getrokken naar 10.000 euro. En belangrijker: het gaat om de gezamenlijke omzet in alle EU-landen. Dus 5.000 euro afzet naar België en 5.000 euro afzet naar Spanje houdt in dat je de drempel bereikt hebt. Vanaf dat moment betaal je de lokale btw-tarieven voor het land waar de order naar verzonden wordt.

Btw-aangifte

Het is vanaf 1 juli 2021 mogelijk om bij één loket de aangifte te doen voor alle landen. Dus in plaats van lokale btw-nummers en aangiftes per land, kan alles in Nederland worden aangegeven. Nederland betaalt de btw door aan de betreffende landen. Dit maakt het een stuk eenvoudiger. Het heeft ook impact op de factuur die je naar de klant stuurt: in plaats van het land-specifieke btw-nummer, kun je nu het Nederlandse btw-nummer gebruiken voor alle facturen.

Wat aangepast dient te worden in je webshop

Dat hangt ervan af hoe je het nu hebt ingericht. Als je weinig in het buitenland verkoopt, verandert er sowieso niks. Je gebruikt waarschijnlijk alleen de NL tarieven, door de btw-berekening te laten gebeuren aan de hand van ’Shipping Origin’:

Optie Selector Magento 2

Als je meer in het buitenland verkoopt, stel je die waarschijnlijk in op ‘Shipping Address’. Magento zal dan op basis van het verzendadres het btw-tarief gebruiken wat in ‘Stores > Tax Zones and Rates’ staat gedefinieerd. Bij die landen stelde je voorheen waarschijnlijk bij alle EU landen het NL-tarief in, behalve bij de landen waar je boven de omzetdrempel uit kwam. Omdat nu de drempel veel lager is, wil je die waarschijnlijk allemaal op het tarief van het land instellen.

De Belastingdienst vereist dat op de factuur het lokale btw-nummer wordt vermeld. Dit is zonder maatwerk geen functionaliteit die in Magento aanwezig is. Bij onze klanten hebben we daarom een functie gebouwd waarmee je kunt aangeven in welke landen de omzetdrempel is behaald en wat het lokale btw-nummer is. Dat btw-nummer werd dan op de factuur getoond als het verzendland één van die landen is. Deze functionaliteit is overbodig geworden door het ‘éénloketsysteem’, waarbij je de aangifte voor alle landen gewoon hier in Nederland kunt doen.

Eenvoud

Al met al wordt het een stuk eenvoudiger. Zeker als je besluit om de omzetdrempel niet te hanteren. Onze klanten hebben besloten om altijd het lokale tarief van het land te hanteren, niet pas als de drempel van 10.000 euro omzet is behaald. Ze weten dat die altijd bereikt wordt, dus dat speelt geen rol meer. Vooral achter de schermen is het makkelijker geworden, met één loket waar de btw-aangiftes gedaan kunnen worden.

Meer weten?

Neem contact met ons op [email protected]